Produktionslogistiker

Läs till Produktionslogistiker


Som Produktionslogistiker arbetar du med optimering och effektivisering inom en verksamhet. Du kan arbeta i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst inom tillverknings-, tjänste- och transportföretag. Du kan även arbeta i IT-branschen och i den offentliga sektorn.

Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och logistikchefen sitter ofta i företagets ledningsgrupp. Som Produktionslogistiker kan du arbeta på alla nivåer, vilket innebär att du kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter.

Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor och möjlighet till arbete ser goda ut den närmaste tiden.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den yrkeskompetens som krävs för att självständigt ta ansvar för att leda projekt och implementera projektresultat på ett systematiskt, kvalitetssäkert och hållbart sätt.

Du kommer också att ha kompetenser att förstå relationerna mellan produktion, planering och industriföretagets övriga funktioner.

Du kommer kunna utveckla och effektivisera produktionsprocesser. Du kommer även kunna övervaka och följa upp projekt inom logistik-och produktionsplanering för att uppnå uppsatta mål.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på distans men innehåller också cirka 8-10 fysiska träffar i Skellefteå. Du kommer varje vecka att ha föreläsningar eller seminarier i kombination med självstudier och projektarbeten i grupp. I Utbildningen ingår även tre LIA-perioder, Lärande i arbete, som innebär kvalificerad yrkespraktik. Ansvaret att hitta en LIA-plats ansvarar du som studerande att ordna. Detta ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter med arbetslivet inför din framtida yrkesroll.

Utbildningen till Produktionslogistiker är en Yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform. Vissa moment som till exempel studiebesök och examinerade gruppövningar går inte att göra på distans.

För denna utbildning innebär det att du behöver kunna resa till Skellefteå cirka 1-2 gånger per termin. Vid de fysiska träffarna betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

Utbildningen är CSN berättigad.

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier

samt

Särskilda behörighetskrav i form att du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

 • Engelska 5
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
 • Matematik 1a, 1b eller 1c

Utbildningen består av kurserna (utan inbördes ordning):

 • Digitalisering och industriell IT
 • Examensarbete
 • Förändringsledning
 • Grundläggande produktionslogistik
 • Industriell produktionsledning
 • Introduktion industriell logistik
 • Kommunikation och ledarskap
 • Lagerstyrning
 • Matematik och Excel
 • Miljö, kvalitet och hållbarhet
 • Produktionseffektivisering- Lean
 • Produktionsekonomi och Projektledning
 • 3 LIA-kurser

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 23 veckor där du i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Plats: Skellefteå (Distans)
Form: Distans
Studietakt: 100%
Antal veckor: 89
Antal platser: 24
Startar: 2024-09-02
Senast anmälan: 2024-06-30
Kontakt: Malin Karlsson
E-post: malin.karlsson@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 14
Plats: Skellefteå (Distans)
Form: Distans
Studietakt: 100%
Antal veckor: 89
Antal platser: 24
Planerad start: september 2025
Senast anmälan: 2025-05-15
Kontakt: Malin Karlsson
E-post: malin.karlsson@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 14

Information
Poäng: 445 yhp
Examen: Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen
Finansiering: CSN-berättigad
Behörighet: Se Behörighet
Kontakt: Se starter
Platser: Se starter
TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB