Behörighet för yrkeshögskolan

Behörighet för yrkeshögskolan


2024-01-10

Behörigheter till olika Yrkeshögskoleutbildningar skiljer sig kraftigt åt. Det är ofta olika behörighetskrav på samma typ av utbildning från olika anordnare. Då behöver därför kontrollera varje enskild utbildning om vilka behörighetskrav just den har. En sak är dock gemensam för alla Yrkeshögskoleutbildningar och det är att du ska ha Grundläggande behörighet.

Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet är det grundläggande krav som finns för att du ska kunna läsa en Yrkeshögskoleutbildning. Denna regleras av en förordning (Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan). Där fastställs Grundläggande behörighet till följande:

1 §   Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
   1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
   2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
   3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
   4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i första stycket 2. Förordning (2016:1000).

2 §   Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Förordningen innebär att de flesta faktiskt kan få en grundläggande behörighet, antingen via studier eller via erfarenheter.

Alla utbildningar kan även innehålla krav för särskild behörighet. Detta behörighetskrav skiljer sig kraftigt åt mellan olika skolor. De särskilda kraven ställs oftast utifrån att du som studerande ska ha lättare att klara av dina studier.

Vad har vi för särskilda behörigheter?

Det skiljer sig från utbildning till utbildning. De olika behörighetskraven kan du läsa om under respektive utbildning.

Hur styrker jag min behörighet?

Du styrker din behörighet antingen via underskrivna dokument eller via dokumenterade erfarenheter. Om en dokumenterad erfarenhet är godkänd eller ej avgörs av vad skolan och utbildningens ledningsgrupp har fastslagit.

Tänk på att alltid ladda upp de dokument som kan hjälpa dig att bli behörig på YH-antagning.

TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB