Lokförare

Läs till Lokförare


Järnvägen behöver dig!

Vill du ha världens bästa kontor?

Ansök då till Sveriges mest kompletta grundutbildning för lokförare.
Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda.

Yrkesutbildningen varvar teori med praktik.

Arbetsuppgifter

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Som lokförare i persontrafik kan du under färdens gång ha kontakt med tågpersonalen och göra högtalarutrop för att hålla resenärerna uppdaterade om trafikläget.

Här kan du läsa mer om yrket - järnvägsjobb.

Utbildningen är kostnadsfri och du har rätt till studiemedel via CSN. 

Ansökan kan göras med:

 • Intyg med godkänt resultat från en slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan
 • Motsvarande utländsk utbildning
 • Avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning
 • Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller likvärdig utbildning

Med likvärdig utbildning menas:

 • Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
 • Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
 • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
 • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå på folkhögskola

Betygen bifogas i ansökan du gör via webbanmälan.

Utbildningen innehåller nedanstående kurser

 • Introduktion och Järnvägsteknik
 • Regler och säkerhet i järnvägsmiljö
 • Miljö
 • Föraren
 • Regler och säkerhet för tågfärd och växling 
 • LiA 1
 • Förarbeviset  
 • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget 1
 • Rullande materiel
 • Farligt gods
 • LiA 2
 • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget 2
 • LiA 3
 • Examensarbete
 • Examination

SUMMA Yrkeshögskolepoäng: 220

Plats: Boden
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 30
Startar: 2024-08-12
Senast anmälan: 2024-03-24
Kontakt: Henrik Lindberg
E-post: henrik.lindberg@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 22
Plats: Göteborg
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 30
Startar: 2024-10-28
Senast anmälan: 2024-03-24
Kontakt: Susanna Arvlin
E-post: susanna.arvlin@tcc.se
Telefon: +46(0)10-682 32 23
Plats: Hallsberg
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 30
Startar: 2024-10-28
Senast anmälan: 2024-03-24
Kontakt: Jenny Svanberg
E-post: jenny.svanberg@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 17
Plats: Vännäs
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 15
Startar: 2025-01-27
Senast anmälan: 2024-09-19
Kontakt: Henrik Lindberg
E-post: henrik.lindberg@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 22
Plats: Borlänge
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 15
Startar: 2025-01-27
Senast anmälan: 2024-09-19
Kontakt: Henrik Lindberg
E-post: henrik.lindberg@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 22
Plats: Hallsberg
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 30
Startar: 2025-03-31
Senast anmälan: 2024-09-19
Kontakt: Jenny Svanberg
E-post: jenny.svanberg@tcc.se
Telefon: +46 (0)10-682 32 17
Plats: Göteborg
Form: Bunden
Studietakt: 100%
Antal veckor: 44
Antal platser: 30
Startar: 2025-05-05
Senast anmälan: 2024-09-19
Kontakt: Susanna Arvlin
E-post: susanna.arvlin@tcc.se
Telefon: +46(0)10-682 32 23

Information
Poäng: 220 yhp
Examen: Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen
Finansiering: CSN-berättigad
Behörighet: Se Behörighet
Kontakt: Se starter
Platser: Se starter
TCC Sverige AB

Växlarevägen 25, 170 63 Solna

010-682 32 00

yh@tcc.se

www.tccacademy.se

TCC, en del av Train Competence Group AB